Kardiyak ritim bozukluklarının tedavisi

Kardiyak ritim bozuklukları terimi kalp atışında değişikliğe neden olan bir çok medikal durumu kapsar. Çoğu kardiyak ritim bozukluğu hastaya rahatsızlık vermediğinden ve zararsız olduğundan dolayı tedavi gerektirmez. Ritim bozuklukları sağlıklı insanlarda da görülebildiği gibi bir kardiyak rahatsızlığın sonucu da gerçekleşebilir.

Tedavi seçenekleri, belirli tip ritim bozukluklarına, komplikasyon riskine ve hastanın semptomlarına göre belirlenir. Tedavi kararı her zaman hastanın durumuna göre verilmelidir. Ritim bozukluğuna bağlı olarak tedavi ablasyon ya da ilaç tedavisini içerebilir.

Özetle, kardiyak ritim bozuklukları yavaş (bradikardik) ya da hızlı (taşikardik), ayrıca atriyal ya da ventriküler aritmiler olarak sınıflandırılabilir.