Koroner arter hastalığının anjiyoplasti ile tedavisi sonrası yaşam

 Çoğu hasta, anjiyoplasti işleminin yapıldığı gün taburcu olur. Hastalar işlemden iki ya da üç gün sonra normal yaşamlarına dönebilirler, ancak ilk birkaç hafta ağır egzersiz yapmamaları ve ağırlık kaldırmamaları önerilir.

İşlemden sonra özellikle arterin tedavi edilen bölümlerinde pıhtı oluşmasını engellemek için ilaç verilir. Pıhtılar kalp krizine neden olabileceğinden ilaçların reçete edildiği şekilde kullanılması önemlidir.

Anjiyoplasti semptomları geçirir ancak koroner kalp hastalığını tedavi etmez. Hastalık koroner arterlere zarar vermeye devam edebilir. Bu nedenle hastalar, koroner arter hastalığının ilerlemesine neden olacak hayat tarzlarını değiştirmelidir. Sigarayı bırakmak, zayıflamak, daha sık egzersiz yapmak ve sağlıklı bir diyet takip etmek önerilir.

İşlemi takip eden aylarda, arter aynı yerde tekrar daralabilir. Arterin yeniden daralmasına restenoz denir ve arteri tekrar açmak için ikinci bir işleme gerek duyulabilir. Semptomlar işlem öncesiyle aynıdır. Bu nedenle hasta, tekrar aynı belirtileri hissettiğinde doktoruna danışmalıdır.