Perifer arter hastalığının anjiyoplasti ile tedavisi sonrası yaşam

 Renal arter

Anjiyoplasti işlemi kasıkta küçük bir kesi yapılmasını gerektirir. İşlemden  sonra hastanın bir kaç saat dinlenmesi gerekir.

Takip eden bir kaç haftada, hastanın egzersiz ve ağırlık kaldırma konusunda belirlenen kısıtlamalara uyması gerekmektedir. İlgili bilgiler, taburcu olunurken hastaya verilmektedir. Ayrıca, verilen ilaçların reçete edildiği şekilde alınması önemlidir.

Hastaların çoğunda böbrek (renal) fonksiyonlarının kötüye gidişinde durma ya da düzelme görülür. Ayrıca kan basıncı düşer ve sağlıklı tansiyonu korumak için daha az ilaca ihtiyaç duyulur.

Renal arter hastalığının bu minimal invaziv tedavisi sonrası hastalar daha çok egzersiz yaparak ve sağlıklı beslenme sayesinde işlemden yarar görürler.

 

İlyak arter

Anjiyoplasti işlemi kasıkta küçük bir kesi yapılmasını gerektirir. İşlemden  sonra hastanın bir kaç saat dinlenmesi gerekir.

Takip eden bir kaç haftada, hastanın egzersiz ve ağırlık kaldırma konusunda belirlenen kısıtlamalara uyması gerekmektedir. İlgili bilgiler, taburcu olunurken hastaya verilmektedir. Ayrıca, verilen ilaçların reçete edildiği şekilde alınması önemlidir.

Hastaların çoğu işlemden sonra daha uzun mesafeyi ağrısız olarak yürüyebilir.

Anjiyoplasti, semptomların azalmasını sağlar ancak ilyak arter hastalığını tedavi etmez. Hastalar ayrıca hastalığın ilerlemesini önlemek için kilo vermek, daha çok spor yapmak gibi doktorun önereceği hayat tarzı değişikliklerini yapmalıdır. 

Alt ektrimite

Anjiyoplasti işlemi artere küçük bir kesi yapılmasını gerektirir. İşlemden  sonra hastanın bir kaç saat dinlenmesi gerekir.

Takip eden bir kaç haftada, hastanın egzersiz ve ağırlık kaldırma konusunda belirlenen kısıtlamalara uyması gerekmektedir. İlgili bilgiler, taburcu olunurken hastaya verilmektedir. Ayrıca, verilen ilaçların reçete edildiği şekilde alınması önemlidir.

Anjiyoplasti, semptomların azalmasını sağlar ancak perifer arter hastalığını tedavi etmez. Hastalar ayrıca hastalığın ilerlemesini önlemek için kilo vermek, daha çok spor yapmak gibi doktorun önereceği hayat tarzı değişikliklerini yapmalıdır.