Perifer arter hastalığının (PAD) cerrahi tedavisi

 Renal arter

Daralan renal arterlerin cerrahi ile açılması, abdomende bir insizyon yapılmasını gerektirir ve hastanın bir hafta ya da daha uzun süreyle hastanede kalmasını gerektirir. Cerrahi müdahaleden sonra hastalarda böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyon görülebilir. Müdahaleyi takiben çoğu hastanın yaşamı boyunca renal arterleri açık kalır.

Tarihsel olarak, vasküler cerrahi tercih edilen bir tedavidir. Ancak günümüzde kateter kullanılarak yapılan işlemler cerrahi müdahalenin yan etkileri olmaksızın (insizyon bölgesinin iltihaplanması gibi) benzer sonuçlar vermektedir. Günümüzde cerrahi tedavi, daralmanın kateter kullanılarak revaskülarize edilemediği özel durumlar ile sınırlanmıştır.
 

İlyak arter

İlyak arterdeki periferal arter hastalığı zamanla arterin fiziksel olarak açılmasını gerektirecek kadar ilerleyebilir.

Hastalıklı ilyak arter uzun ve tamamen tıkalıysa, cerrahi bypass greftleri ile tedavisi gerekebilir. Sağlıklı ya da yapay bir damar daralan bölgenin üst ve altına bağlanır ve kan akışı sağlanır. En az bir hafta hastanede kalmayı gerektirmesine rağmen çoğu hasta bu işlemden fayda görür.

Bazı vakalarda doktor damarı açarak tıkanıklığı temizler. Daha sonra arter tekrar bağlanarak kanın akışı sağlanır. Bu işleme endarterektomi denir ve sadece belirli durumlarda uygulanır.

Etkili bir tedavi olmasına rağmen, arterlerin cerrahi müdahale ile açılmasının, kateter ile balon ve stent kullanılarak açılmasından daha fazla komplikasyon riski vardır.

 

Alt ektrimite

Alt ekstrimitelerdeki periferal arter hastalığı hastanın bacaklarında açık yaralara ya da kısa bir mesafe yürüyüşten sonra ağrılara sebep olur. Genelde en etkin tedavi, arterin fiziksel olarak açılmasıdır.

Uzun femoral arter tıkanıklıkları genelde cerrahi bypass greftleri ile tedavi edilir. Sağlıklı ya da yapay bir damar daralan bölgenin üst ve altına bağlanır ve kan akışı sağlanır. En az bir hafta hastanede kalmayı gerektirmesine rağmen çoğu hasta bu işlemden fayda görür.

Bazı vakalarda doktor damarı açarak tıkanıklığı temizler. Daha sonra arter tekrar bağlanarak kanın akışı sağlanır. Bu işleme endarterektomi denir ve sadece belirli durumlarda uygulanır.

Etkili bir tedavi olmasına rağmen, arterlerin cerrahi müdahale ile açılmasının, kateter ile balon ve stent kullanılarak açılmasından daha fazla komplikasyon riski vardır. Genellikle cerrahi revaskülarizayon arterin kateter ile açılmasının mümkün olmadığı durumlarda uygulanır.

Bacağın ya da bir kısmının ampütasyonu da cerrahi bir müdahaledir. Hastalığın daha da ilerlemesine engel olur.